Nyemission får ESEN eSports att falla

Aktien backar idag -18,49% på börsen efter beslut om nyemission

Styrelsen har beslutat om nyemission

ESEN eSports har fattat beslut om att genomföra en nyemission med företräde för aktieägarna. Bolaget vill ta in 7,3 miljoner, men har även garderat sig med ett beslut om en överteckningsemission på 1,5 miljoner som kan påkallas om nyemission skulle övertecknas.

Det storsatsande esportbolaget, som bland annat äger och producerar det populära King of Nordic, väntas använda likviderna till att fortsätta utveckla bolagets turneringsplattform, hålla dom ökade sälj- och marknadsinsatser i schack samt refinansiering av upptagen brygglånefinansiering.

 

Detta bolaget finns med i våran lista av aktier.

Villkoren för företrädesemissionen

Nyemissionen är redan säkerställd till 73,2 procent, både genom garantiåtagande och teckningsåtagande. Skulle företrädesemissionen som sagt övertecknas så har styrelsen beslutat om en överteckningsemission om 1,5 miljoner. Den totala utspädningseffekten uppgår som högst till 47,4 procent. Teckningen av nya aktier går till så som följer. Två nuvarande aktier ger en rätt att teckna en ny aktie till en kurs om 4,6 kronor på aktie. Teckningsperioden pågår mellan den 19 oktober till den 5 november.

 

Läs mer om varför du borde investera i esport och hur du går tillväga.

Tidigarelägger delårsrapport

Delårsrapporten som skulle varit aktieägarna tillhanda den 15 november tidigareläggs nu pga den nyss nämnda nyemissionen som kommer äga rum innan det tidigare kända datumet. Rapporten som gäller för perioden januari – september 2018 kommer nu alltså att släppas den 15 oktober redan, 4 dagar innan teckningsperioden startar.

Här kan du läsa mer om en av ESENs mer kända konkurrenter, MTG, som står inför en uppstyckning.

Lämna en kommentar