Esportarena i Leksand

Esportarena ska skapa en meningsfull tillvaro

Esportarena tack vare IGC och Leksands Sparbank

Fritidsgården i Insjön är på väg att få sig ett lyft. Det är spelföreningen Insjön Gaming Club, IGC, som ligger bakom och kommer driva denna satsning. Men det är framförallt ett bidrag på dryga 350 000:- från Leksands Sparbank som gjort satsningen på en esportarena i fritidsgården möjlig. Pengarna skall gå till nya datorer, skärmar, spel, hög bandhastighet och att skapa en inbjudande atmosfär. I dagsläget finns det inte så mycket för dom unga i trakten att göra och det finns inte heller något liknande i närheten.

 

Gör som Leksands Sparbank och investera i esport. Kika gärna igenom våran aktieskola för att se hur du går tillväga och vilka aktier som finns att investera i.

 

”En meningsfull fritid”

Det var förra hösten som man bestämde sig för att göra en satsning på att utveckla fritidsgården. Man ville få fritidsgården att spela en viktigare roll genom att skapa en meningsfull och intressant fritid för ungdomarna i kommunen, vilket är själva grundsyftet med arenan. Men även för att motverka den psykiska ohälsan som blir ett allt större problem i dagens samhälle. Man ser en risk med det isolerande spelandet som man inte anser är hälsosamt.

”Idag är en av de största utmaningarna i samhället ungas psykiska ohälsa. I vissa fall handlar det om ensamhet och isolering. En e-sportarena kan bidra till att bryta detta genom att erbjuda en gemenskap för de som idag ensamspelar hemma”, säger Mats Johansson.

Förhoppningarna är nu att ombyggnationen skall vara klar i början på nästa år.

Lämna en kommentar