Esport fond – ArdenX och Core Ny Teknik A

  • ArdenX – Esport fond med fokus på gaming.
  • Core Ny Teknik A investerar bland annat i Tencent, Paradox och Take-Two Interactive
  • Prognoserna pekar på en ljus framtid för esport

Välj rätt esport fond

Att välja en esport fond framför aktier. Det finns idag ett brett utbud av esport aktier. Alltifrån stora miljardbolag till nystartade esportorganisationer. Även om den potentiella vinsten kan bli enorm om man prickar rätt på enskilda aktier så innebär det alltid en stor risk. I regel mycket större än om man investerar i en fond där riskerna sprids.

Fördelen med att investera i en esport fond är att man får en betydligt större spridning på innehaven samtidigt som fonden förvaltas av erkänt duktiga investerare.

ArdenX – Esport och gaming

ArdenX är en global fond vars huvudinvesteringar ligger i digital underhållning med största fokus på esport och gaming. Fonden är alltså ingen direkt branschfond utan har snarare ett starkt fokus i ämnet.

Fondens största innehav innefattar bland annat Take-Two, Activision Blizzard, Electronic Arts och Walt Disney.

Läs mer om ArdenX på Avanza

Core Ny Teknik A

Förvaltarna av Core Ny Teknik A är Erik Sprinchorn och Carl Armfelt som tidigare förvaltade Swedbank Robur Ny Teknik under flera år. Fonden i sig har ögonen inställda på tech-bolag med goda tillväxtmöjligheter och likt ArdenX har man stora innehav inom esport och gaming.

Core Ny Teknik A’s största innehav innefattar bland annat THQ Nordic, Take-Two, Tencent, Paradox Interactive, och Evolution Gaming.

Läs mer om Core Ny Teknik A på Avanza

Värt att investera i en esport fond inför framtiden?

Det finns mängder av framtagna prognoser som pekar på ljusa tider och förväntningarna har blivit allt högre på marknaden ju mer folk fått upp ögonen för branschen. Från dagens läge känns det dock ofarligt att spekulera i en fortsatt uppvärdering för esport i stort. För oss som brinner för esport och ser helheten så är bilden att vi bara är i dess linda.

Läste ni för övrigt att MTG-ägda ESL ökade antalet unika tittar under årets sju första månader med 90%? Samtidigt steg tittartiden med 190%. Fortsätter antalet unika tittare att växa så ökar värdet på sändningarna, som i sin tur gör att rättigheter och annonser ökar vilket med tiden gynnar hela branschen.

Utvecklingen är snabb och tillväxtprognoserna för i synnerhet Gaming och eSport ser mycket bra ut.

Stefan Westin, ArdenX

Lämna en kommentar