Så vässar du din gaming

På relativt kort tid har e-sport blivit den snabbast växande rörelsen i Sverige som består av människor av alla åldrar, nationaliteter och kön. 2018 lämnades det in en motion till riksdagen om att likställa e-sporten med annan sport, något som väckte höjda ögonbryn och ifrågasättanden. Som argument pekar man bland annat på att e-sporten, i likhet med “vanlig” sport, fyller en viktig social funktion och att den har förmågan att lära ut laganda och grupputveckling. Vidare menar man att e-sport har möjlighet att vara tillgänglig för en bredare massa då traditionella, mer fysiskt krävande sporter kan tendera till att stänga ute vissa grupper. E-sportens lägre ställda krav på en optimal fysisk förmåga för deltagande gör att fler skulle kunna få en ingång in i gemenskap och föreningsaktivitet i ett mer socialt accepterat e-sportsverige. Avslutningsvis anger man som argument att e-sporten, trots avsaknaden av fysiska träningsmoment, innebär andra fördelar för hälsan såsom exempelvis förbättrat minne och kognitiv- och problemlösningsförmåga.

Att synen på e-sport har förändrats är tydligt – i april meddelade den internationella olympiska kommittén (IOK) att de ger sig in i e-sportvärlden. Inför sommar-OS i Tokyo avser man anordna en olympisk virtuell tävling som bland annat ska framhäva de olympiska värderingarna. IOK, har i samarbete med olika spelutvecklare och idrottsförbund, tagit fram e-sporttävlingar i fem traditionella sporter i linje med den olympiska agendan och IOK:s digitala strategi. E-sporten är därmed här för att stanna och i den här artikeln tipsar vi dig om hur du vässar din gaming.

Kultivera viktiga färdigheter

En bra gamer tänker brett och undviker att uteslutande snöa in sig på just sin egen e-sport. Samarbete, logiskt tänkande, reaktivitet, strategisk planering och förmågan att hålla huvudet kallt i stressfyllda situationer är samtliga A och O för att bli en skarp gamer. Som tur är kan dessa drag utvecklas och förstärkas inom ramen för en rad olika aktiviteter vid sidan av e-sporten såsom i en live casino miljö som kan tänkas kräva mer än en av ovan nämnda färdigheter, och som också äger rum i en live miljö där man interagerar med andra spelare som också är ute efter att vinna. På nätet finns dessutom en mängd resurser i form av övningar för att träna det logiska tänkandet och reaktionsförmågan. Ett exempel är den tyska appen Einstein Brain Trainer som täcker in många olika hjärnfunktioner och som ger användaren möjlighet att träna logiskt tänkande, minne och visuospatiala arbetsminnet.

Lär dig förmågan att förlora

En vässad e-sportare vet hur han eller hon ska förvalta sina vinster men har också förmågan att lära sig av sina förluster. Att lära sig att förlora handlar om att utveckla sin kapacitet att fortsätta fungera även i stressande och besvärliga situationer. Boken “Att lära sig att förlora” skriven av Igor Ardoris innehåller dels teoretiska förklaringsmodeller och filosofier om hur man undviker att blockeras av negativa stressreaktioner vid förluster, och dels konkreta övningar om hur man bibehåller självkontroll under press. Boken är en god investering för alla e-sportare som någon gång förbannat sig själva över en förlust och som vill ändra sin attityd till spelandet.

Spela brett

Pixabay
Pixabay

Inom traditionella sporter rekommenderas elitidrottare att bredda och balansera sin träning och ägna sig åt en rad olika träningsformer för att bli så duktiga idrottare som möjligt. En löparstjärna kan därför minst lika gärna träna yoga, en proffssurfare ägna sig åt kampsport och en simmare lägga en del av träningsschemat utanför simbassängen på intervallträning i det gröna. Samma inställning bör du inta som e-sportare – försök engagera dig i en rad olika e-sporter och lär dig något av var och en av dessa. Självklart finns det en gyllene medelväg och det är svårt att bli riktigt duktig på något om du är alltför “hattig”. I regel är dock variation bra för din förmåga och varje e-sport har sin egen uppsättning utmaningar som utvecklar dig i det långa loppet och som förhoppningsvis gör dig tryggare och mer mångsidig och framgångsrik som e-sportare.

Lämna en kommentar