ESEN eSports – företrädesemission och ny plattform

ESEN eSports ställer om från sändningsbolag till esportbolag

ESEN eSports – Företrädesemissionen övertecknad

Vi rapporterade tidigare att beslutet om en företrädesemissionen fått ESEN eSports aktie att falla (-18,49%). Ett par nya detaljer kan göra att vi ser ljusare på framtiden för esportbolaget.

Den 18 september offentliggjorde man att att en nyemission med företräde för aktieägarna var på gång att genomföras. Den 5 november avslutades teckningstiden och det var positiva vibbar. Resultatet visade att 1 146 881(72,1%) aktier tecknades med stöd av teckningsrätter. Därutöver har teckningsanmälningar gjorts på motsvarande 520 642 aktier utan stöd av teckningsrätter. Slår vi ihop dessa så kan vi dra slutsatsen att företrädesemissionen tecknades till 104,7% och styrelsen har valt att nyttja överteckningsemissionen. Genom företrädesemissionen och den överteckningen som blev så tillförs ESEN eSports ca 7,7 MSEK före emissionskonstnaderna som väntas ligga på cirka 1,5 MSEK. Antalet aktier ökar med 1 667 523 till 4 846 847 och bolagets aktiekapital ökar med 299 268,31 SEK till 869 857,68 SEK. Likviden som kommer genom emissionen är främst avsedd för vidareutveckling av bolagets nya plattform och ökade sälj- och marknadsinsatser.

Därutöver nyemitteras 833 695 teckningsoptioner, teckningsperioden för teckningsoptionerna löper under perioden 2 september – 16 september 2019 och för det fall teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut tillfaller ytterligare cirka 5,0 MSEK till Bolaget före emissionskostnader.

Svenska YLDR vill bli störst inom esportswear

Nya plattformen översteg förväntningarna

ESEN esports

Bara två veckor efter lanseringen så hade man åtta organisationer(turneringsarrangörer) och över 500 registrerade användare på ESEN eSports nya plattform. En av nycklarna till en hög omsättning och mycket trafik till plattformen är organisationerna som väljer att ansluta. Fördelen för organisationerna är att dom har rätt att anordna egna turneringar via plattformen. Två exempel på organisationer som anslutit är League of Legends Sverige och Overwatch Sverige, varpå den senare valde ESEN eSports plattform för att arrangera Red Bull EWKND, en stor turnering i Overwatch. Intresset för dom stora organisationerna och dess turneringar är en av förutsättningarna för att kunna locka fler nya användare att registrera sig. De två första turneringarna som arrangerats lyckades spräcka förväntningarna. Quake Championship lockade till exempel sex spelare av dom topp 50 bästa i världen. Samt lag från åtta länder runt om i Europa. Tanken är nu att fortsätta fylla upp med nya turneringar och flera speltitlar.

Vi har sedan lanseringen av den publika beta-versionen för drygt två veckor sedan erhållit flertalet förfrågningar från turneringsarrangörer och andra potentiella samarbetspartners. Det har mynnat ut i åtta registrerande organisationer på kort tid. Det är självförverkligande och kul att få efterfrågan av en plattform som är oberoende av spel och som sätter spelcommunityt i fokus validerad. Vi har också sedan lanseringen gjort en del tekniska justeringar för att säkerställa funktionaliteten i samråd med turneringsarrangörer och användare.

VD Joakim Stenberg

Bolaget ser flera potentiella intäktskällor så fort sidan fått upp farten, bland annat genom marknadsförings- och white label-lösningar. Men den mest spännande utvecklingen rent ekonomiskt är deras plan att implementera en abonnemangsmodell som ska kunna erbjuda spelare och användare exklusiva turneringar och priser. Besök plattformen KingofNordic.

Läs vår snabbanalys om ESEN

Esportarena i Stockholm

Den första September gick man ut med att den nya esportarenan i Bromma står klar. Där arrangerade man nu senaste kvalet och uttagningarna av vilka som skulle få representera det svenska esportlandslaget i CS:GO, League of Legends och Tekken 7 i Esport-VM i Taiwan förra veckan. Kvalet arrangerades tillsammans med det svenska e-sportförbundet (SESF) och genom detta har man kunnat skapa nya samarbeten med större varumärken som Svenska spel, Telia och CleanDrink.

 

ESEN eSports Delårsrapport Q3 2018

Totala intäkter uppgick till 1,0 MSEK (1,3)

Rörelseresultatet uppgick till -0,4 MSEK (-0,8)

Periodens resultat uppgick till -0,4 MSEK (-0,8)

Resultat per aktie uppgick till -0,13 SEK (-0,26*)

Kassa och bank var på 1,1 miljoner kronor per den 30 september.

Siffror inom parentes avser det andra kvartalet 2017.

Nu när vi summerar det tredje kvartalet så har omsättningen minskat något vilket är i linje med våra förväntningar i och med vår omställning från sändningsbolag till e-sportsbolag. I den omställningen så fokuserar vi på långsiktiga samarbeten med varumärken. För att förbättra lönsamheten har vi strukturerat om delar av verksamheten vilket har genererat en betydligt lägre kostnadsbas.

VD Joakim Stenberg

Här kan du se en intervju med ESEN eSports VD och medgrundare Joakim Stenberg

Lämna en kommentar