Vodafone sponsrar ESL och MTG investerar i Turtle Entertainment

Vodafone sponsrar ESL. MTG fortsätter satsa på esport.

Vodafone Italia sponsrar MTG-ägda ESL

Vodafone har ingått ett avtal och kommer gå in som sponsor till MTG-ägda ESLs större event. Avtalet innefattar bara den italienska marknaden. Vodafone blev dock tidigare i år antagen som ”premium partner” för ESL och deras större internationella turneringar världen över. Däribland ESL One.

 

ESL är tillsammans med Intel delaktiga i The Intel Grand Slam

 

Modern Times Group investerar 152 miljoner i Turtle

MTG tecknade 2015 ett avtal att förvärva närmre 75% av Turtle Entertainment, då världen största bolag inom esport. Bolaget som grundades redan 2000 ligger bakom det världskända varumärket ESL. Större delen av företagets intäkter kommer, inte helt förvånande, från reklam och sponsoravtal från egna event, ligor och medierättigheter. Även biljetter och abonnemang står för en betydande del. Turtle har ett nära samarbete med i stort sett alla större spelutgivare och utvecklare.

Nu väljer MTG att investera 152 miljoner kontant och därigenom öka sitt äganden i esportbolaget med 8,44 procent till 82,48 procent. Det är bolagets grundare och dess ledande befattningshavare MTG har köpt sina nya andelar av.

vodafone

Som en del av avtalet kring det nya köpet så har tidigare sälj- och köpoptionerna som gällde till nästa år, ersatts med nya säljoptioner. Den nya optionen ger minoritetsägare rätten att sälja av sina sista aktier. Då till Modern Times Group från och med i mitten på 2022. Dom kvarvarande ägarna, förutom MTG, har med detta avtal även rätt till en tilläggsköpeskilling för dom aktier som MTG nu köper om bolaget väljer att sälja större delen av sina aktier i Turtle till ett högre värde än vad som legat till grund för denna transaktion. Den kvarvarande skulden för tilläggsköpeskillingen och option har värderats till 324 miljoner baserat på dom villkor som står i det nya avtalet.

 

Blizzard vill få in fler kvinnor inom esport

 

Transaktionen påverkar inte kassan

Transaktionen medför en icke kassapåverkande positiv omräkningseffekt om 176 miljoner kronor, vilken kommer att rapporteras under jämförelsestörande poster i MTG:s kvartalsrapport för det Q3. Modern Times Group kommer även att skriva in en kostnad, som inte heller den är kassapåverkan, hänförlig till Zoomin. TV om 169 miljoner kronor under jämförelsestörande poster i kvartalsrapporten för samma kvartal. Kostnaden hänför sig till nedskrivning av tillgångar efter en omfattande genomgång av verksamhetens balansräkning som genomförts efter MTG:s köp av bolagets samtliga aktier i maj.

MTG äger även spelfestivalen Dreamhack 

Lämna en kommentar