Likheter och skillnader mellan e-sport och den kommersiella spelmarknaden online

Spelbranschens många grenar har gått från klarhet till klarhet under flertalet år nu. E-sporten har etablerat sig som en kraft att räkna med inom sportens värld och den kommersiella spelmarknaden online (casinospel på nätet m.m.) visar upp allt bättre siffror, år för år. De två grenarna av branschen går på många sätt hand i hand, men ändå existerar de i två helt olika världar av spelbranschen.

Låt oss ta en titt på några av deras beröringspunkter, men också de fundamentala skillnaderna som hindrar kommersiella onlinespel från att klassas som e-sport.

Likheterna är många

Det är skillnad på spel och spel – men när vi pratar om de olika digitala alternativen som finns är likheterna givetvis också många. Oavsett om du föredrar att spela casino online eller om det är e-sport i dess olika former som är ditt huvudfokus, så finns det gott om beröringspunkter mellan dem.

De senaste åren har det exempelvis blivit väldigt uppskattat med olika former av kortspel inom e-sport, som Hearthstone, Magic: The Gathering Arena, osv. Och likheterna mellan dessa typer av spel och de traditionella kortspelen som finns att spela på nätcasinon talar egentligen för sig själva. Trots att principerna i mångt och mycket är desamma för ovan nämnda e-sporter och exempelvis pokerformer som No Limit Texas Hold’em, så är det ytterst få som skulle benämna det sistnämnda som en e-sport.

En annan likhet mellan e-sport och spel på onlinecasinon är att det går att vinna pengar på båda spelformerna. Många konsumenter på den kommersiella spelmarknaden spenderar dessutom lika mycket tid som e-sportare på att spela och utveckla strategier.

Den främsta beröringspunkten är givetvis att båda grenarna är digitala former av spel, och eftersom spel kan se ut på oändligt många sätt, så är gränsdragningen inte alltid självklar mellan dem. Det kan till och med kännas som om den största anledningen till att e-sport och kommersiella onlinespel är separerade från varandra är att de existerar på olika plattformar.

Riktigt så enkelt är det dock inte – det finns en del avgörande skillnader som skiljer dem åt.

Skillnaderna är avgörande

Det går att argumentera för att pokertävlingar och dylikt online ska kallas för e-sport – och det finns en hel del som gör det också – men i övrigt finns det goda anledningar till att spel på nätcasinon inte faller inom kategorin för e-sport.

Slots och dylika spel som existerar på onlinecasinon diskvalificeras egentligen per automatik från att definieras som e-sport eftersom de i grunden är turbaserade. Att spelen i sin fundamentala form utgår från slumpen eliminerar många av de tävlingsmoment som måste finnas inom en e-sport.

Spelen är visserligen tävlingsinriktade på ett eller annat sätt, och det finns aspekter av skicklighet involverad, men eftersom just skicklighet hamnar i skymundan av de slumpartade principerna är det omöjligt att klassa det som sport.

Många av spelen på nätcasinon är dessutom riktade till den enskilda individen och spelas inte av spelare mot varandra, vilken eliminerar ytterligare tävlingsmoment.

I grund och botten är både våra kända e-sporter och spelen på nätcasinon digitala spel som bygger på samma principer. De avgörande skillnaderna, som mestadels grundar sig i hur tävlings- och skicklighetsbaserade de är, gör trots allt att de existerar som två helt frånskilda grenar inom spelbranschen.

Lämna en kommentar