Adverty tecknar nytt avtal med polsk marknadsföringsbyrå

valuta24
  • Adverty tecknar nytt avtal med Polsk byrå
  • En av Polens största mobila marknadsföringsbyråer
  • Pilotkampanjer planeras starta i regionen under första kvartalet 2020

Adverty fortsätter ånga på

Adverty har som mål att kunna erbjuda in-game-annonsering till kunder och varumärken som vill synas i virtuella spelmiljöer. Adverty erbjuder en möjlighet att på ett naturligt sätt kunna synas i omgivningen i spel på till exempel skyltar och affischer. I och med annonseringen i spel så når kunder ut till en målgrupp som annars är svår att nå, framförallt i den yngre generationen.

Under december månad slöt Adverty ett nytt ramavtal med Mobiem Polska, en av de största mobila marknadsföringsbyråerna i Polen som är specialiserad på displayannonsering. Med hjälp av den polska byrån får Adverty möjligheten att nå ut till en rad etablerade medieköpare i Polen.

Den polska marknaden är en väldigt intressant marknad i Europa, Polen har nästan 40 miljoner invånare och de ligger i framkant när det kommer till teknik och annonsering. Mobiem Polska har samarbeten med i stort sett alla ledande mediebyråer i Polen. Genom detta samarbete får vi alltså tillgång till en ledande aktör som på lokal basis kan sälja in vårt erbjudande.

Niklas Bakos, vd Adverty

Precis som Niklas säger så får man nu tillgång till en marknad genom en samarbetspartner som redan är etablerad i regionen.

Mobiem Polska ska redan ha visat upp Adverty’s erbjudande för en rad aktörer på den polska marknaden såsom McDonalds, Coca-Cola, Unilever, H&M med fler och ett antal av dessa ska direkt ha blivit intresserad av att hoppa på. Pilotprojektet på den nya marknaden förväntas komma igång under det första kvartalet och dom beräknade intäkterna i och med det nya samarbetet väntas överstiga den totala omsättningen sedan starten.

Att investera i aktier som Adverty och andra esportaktier kan vara ett tillvägagångssätt för att öka sina tillgångar. Ett annat alternativ som börjar bli allt mer populärt är att handla med CFD kontrakt. Idag finns det fem olika plattformar för att handla CFD kontrakt som kan vara intressanta att slänga ett öga på och ett spännande komplement till att investera i esport.

Nytt Partnerskap med Smaato

Utöver ett avtal med Mobiem Polska så har Adverty nyligen ingått ett partnerskap med Smaato. Med hjälp av en partner som Smaato kommer man lättare kunna etablera sig och sälja in sina produkter på den globala marknaden.

Hittills har vi redan partnerskap med stora partners som kan hjälpa oss att få varumärken att nå våra annonsytor, men det som gör Smaato unika är att de dels är en global organisation med en etablerad säljorganisation runt om i världen, men även att de som vi endast är fokuserade på in-app.

Niklas Bakos, vd Adverty

Foto: Adverty.com

Lämna en kommentar