Framtiden för lootlådor osäker – lotteriinspektionen inspelad

spelpressen
  • Lootlådor i spel kan bli olagligt i Sverige
  • Lotteriinspektionen har större befogenheter efter att den nya spellagen trätt i kraft
  • Belgien har redan satt ner foten, fler länder väntas följa efter

Regeringen har granskat marknaden

Lootlådor har under flera år varit ett hett debatterat ämne, både bland spelare men även uppe på regeringsnivå. Diskussionerna har handlat om lootlådornas vara eller icke vara på den svenska marknaden sett till den oreglerade ”lotteri”-faktorn som det innebär. Att vinsterna genom dessa lådor sedan säljs på den svarta marknaden har öppnat upp för en ny typ av illegal marknad som man i största möjliga mån vill förhindra.

  • Lootlådor är paket som kan köpas i vissa spel (med riktiga pengar) och ”charmen” är att innehållet på förhand är okänt. Detta i sin tur skapar ett begär av att göra fler köp för att man potentiellt kan nå den högsta vinsten. Med andra ord per definition ett lotteri.

Den största problematiken ligger i tillgängligheten av denna typ av lotterispel där framförallt den yngre, mer lättpåverkade, målgruppen faller offer. Eftersom lootlådorna inom flertalet speltitlar har en påverkan i spelen blir det därför än mer påtagligt och konsekvenserna man framförallt fruktar för är att se en ökad trend in i spelmissbruk bland unga.

Vi måste skydda våra konsumenter, vi måste skydda våra minderåriga konsumenter. Vi får inte tillåta att dataspel blir en väg in i spelmissbruk.

Ardalan Shekarabi till P3 Nyheter.

Lotteriinspektionen har fått mer makt i och med den nya spellagen

Efter att den nya spellagen trätt i kraft har lotteriinspektionen fått betydligt mer befogenheter att sätta stopp. Tidigare har man bara kunnat reglera vad svenska aktörer gör men nu kan man även ställa krav på aktörer som riktar sig mot den svenska marknaden från internationellt håll. Detta kan i förlängningen ha betydelse i ämnet. Läs mer om vad som förväntas av aktörer som vill verka på den svenska marknaden och vad det finns för aktörer utan svensk spellicens.

Lootlådor är redan olagligt i flera länder

I länder som Storbritannien och Holland finns det redan idag begränsningar och allt fler ser över hur lagstiftningen kring lootlådor ska se ut framöver.

Så sent som 2018 valde Belgien att göra det olagligt med lootlådor inom landets gränser. Lootlådor har länge varit populära inom speltitlar som till exempel FIFA men det var först efter att EA släppte Star Wars Battlefront II som debatten tog fart på riktigt.

I spelet var man till exempel tvungen att via lootlådor ”vinna” självklara(och nödvändiga) karaktärer som Prinsessan Leia och Darth Vader, vilket ledde till stor hysteri i spelvärlden. Konsekvensen blev att EA stängde av alla typer av köp i spelet och utfallet togs emot positivt från den stora skaran spelare.

I Belgien har man alltid haft striktare regler kring lotterispel och spelkommissionen såg utfallet som ett bra exempel på hur den stora massan faktiskt förhåller sig till spelande.

Lämna en kommentar